UKRAYNA'DA İKAMET İZNİ


Resmi olarak Ukrayna vatandaşı ile evli olan yabancı ülke vatandaşları, nikah işleminden 2 yıl sonra Oturma İzni almak için müracaatta bulunabilirler. Bunun için aşağıdaki işlemleri yapmaları gerekmektedir:
 1. Ukrayna’ya özel ziyaret amaçlı kısa süreli vizeyi alarak giriş yapmak;
 2. Eşinin ikametgahına kayıt (registration) yaptırmak;
 3. Ukrayna vatandaşı eşinin ikamet ettiği bölgenin (oblast) Ukrayna Vatandaşlık, Göçmenlik, Özel Kişiler Kayıt Şubesine başvurarak Göçmenlik İzin Belgesi (Dozvil na immigratsiyu) almak. İzin Belgesini almak için aşağıdaki belgeleri vermeniz gerekmektedir:
 • Dilekçe
 • Pasaport fotokopisi
 • 3,5 х 4,5 cm büyüklüğünde 3 adet vesikalık resim;
 • Ukrayna vatandaşı eşinin ikametgahına yapılan kayıt belgesi.
 • T.C. vatandaşının Türkiye’den alınan ikametgah senedi. Bu belgeye kaymakamlıkta veya valilikte “Apostille” tasdik şerhi yapılacak, yeminli tercüme bürosunda Ukrayna diline tercüme edilerek, noter tasdiki ve tekrar “Apostille” tasdik şerhi yapılacaktır;
 • Evlilik Cüzdanı fotokopisi. Evlilik Cüzdanı Türkiye Cumhuriyetinde verildi ise, Cüzdanın fotokopisine “Apostille” tasdik şerhi yapılacak, yeminli tercüme bürosunda ukrayna diline tercüme edilerek, noter tasdiki ve tekrar “Apostille” tasdik şerhi yapılacaktır;
 • Yabancı ülke vatandaşı, bulaşıcı hastalıkları taşımadığına, alkol, toksik ve uyuşturucu gibi maddelerin bağımlısı olmadığına dair hastahane raporu. Bu rapor Türkiye’deki hastahaneden alındı ise, “Apostille” tasdik şerhi yapılacak, yeminli tercüme bürosunda ukrayna diline tercüme edilerek, noter tasdiki ve tekrar “Apostille” tasdik şerhi yapılacaktır;
 • Sabıka kaydı. Bu belgeye de “Apostille” tasdik şerhi yapılacak ve Ukraynaca'ya tercüme edilecek (not: Ukraynaca tercümesi Türkiye'de yapılırsa tercüme kısmına yine noter tasdiği ve Apostil konulacak; Ukrayna'da yapılırsa tercümenin sadece bir Ukrayna noteri tarafından tasdik edilmesi yeterlidir).
Bu belgeler, içişleri organları tarafından incelenerek, Ukrayna’ya Göçmenlik İzni verilişi ile ilgili karar verilecektir. Verildiği taktirde yabancı ülke vatandaşına Göçmenlik İzin Belgesi verilmektedir.
 1. Ukrayna İstanbul Başkonsolosluğu'ndan veya Ukrayna Ankara Büyükelçiliği'nden oturma amaçlı uzun süreli vize alınacak (bunun için Göçmenlik İzin Belgesinin aslını ibraz etmek gerekmektedir).
 2. Bu vizeyle Ukrayna’ya giriş yapıldıktan sonra, 5 iş günü içerisinde, Ukrayna vatandaşı eşinin ikamet ettiği bölgenin, (oblast) Ukrayna Vatandaşlık, Göçmenlik, Özel Kişiler Kayıt Şubesine başvurarak ve aşağıdaki belgeleri ibraz ederek Oturma İzin Belgesinin alınması gerekmektedir:
 • Dilekçe Formu;
 • Uzun süreli vize bulunan sayfası dahil olmak üzere Pasaport fotokopisi;
 • Göçmenlik İzin Belgesi fotokopisi;
 • Harç tutarının yatırıldığına dair makbuz.
Oturma İzin Belgesi başvurudan bir hafta sonra verilmektedir. Ayrıca yabancı ülke vatandaşının pasaportuna “Bu şahsa Ukrayna’da Oturma İzni verilmiştir” yazılı kaşe vurulmaktadır. Ukrayna’ya giriş ve çıkışlarında Oturma İzin Belgesi ve pasaporttaki bu kaşe ibraz edilecektir. Ukrayna’da Oturma İzni alan yabancı vatandaşlarının Ukrayna’ya ayrıca vize almaları gerekmemektedir.

UKRAYNA İSTANBUL BAŞKONSOLOSLUĞU
Adakale Sok. No:13 Şenlikköy - Florya Bakırköy 34153 İstanbul /Türkiye
Tel.: +90-212-6622541 Faks: +90-212-6621876 E-mail: gc_tr@mfa.gov.ua